Warning: include(text en.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/host1375048/elencho-site.ru/htdocs/www/real_estate/lang_settings.php on line 14

Warning: include(text en.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/host1375048/elencho-site.ru/htdocs/www/real_estate/lang_settings.php on line 14

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'text en.html' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/php-5.3/lib/php') in /home/host1375048/elencho-site.ru/htdocs/www/real_estate/lang_settings.php on line 14

   
 
Տրվում է վարձով տարածք Կիևյան փողոցի 5-րդ շենքում

Տրվում է վարձով տարածք Կիևյան փողոցի 5-րդ շենքում ( 1-ին հարկ, նախկին<<Վի­ոլա>> արյան կենտրոն): Տարածքի ընդհանուր մակերեսը 305քմ, ճակատային մասը 23.60մ, լայնությու­նը 9մ, սակայն հնարավոր է կրկնապատկե­լ տարածքը բարձրությա­ն հաշվին: Տարածքը ունի նաև նկուղային մաս: Գինը՝ 6000$ (սակարկելի­)
1

1

1

100-400

6000$
 
   

(091)321817 (10)278400 Դավիթ